CLUB MANAGER | Fitness Yönetimi ve Üye Takip Yazılımı

ÜYE TAKİP YÖNETİMİ

Üye Kartlı Turnike Geçiş Modülü:
Tüm üyelerin ve personelin çeşitli alanlara tanımlanmış geçiş haklarına göre kartları ile giriş – çıkış takibinin yapıldığı ve turnikelerden yapılan geçişlerle ilgili çeşitli istatistik ve raporların alındığı modül.

Randevu & Rezervasyon Planlama Yönetimi:
Müşterilerine ve personelin hizmet bölümlerine göre randevuların ayarlandığı pratik kullanıma sahip “randevu yönetim” sistemidir. Müşterinin istediği zamana göre verilecek hizmetlerini ve personelini OTOMATİK veya MANUEL randevu planlamasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Günlük müşteri randevularının saatlere göre dağılımını tablo halinde oluşturup boş ve dolu saatlerin takibinde büyük kolaylık sağlar.

Health Club, Üye Yönetimi Modülü :
Üyelerin tüm bilgilerinin tutularak takip edildiği bölümdür. Mevcut üyelere uygulanacak “müşteri sadakati” kampanyaları ile yeni üyelerin kazanılmasına katma değer sağlar. Müşteri sadakati odaklı puan ve ödül yaratan fonksiyonlar eklenerek mevcut üyeler ile iletişimi güçlendirip, aday üyelere ulaşarak müşteri grubuna kazanılmasını sağlayan mükemmel bir uygulamalar geliştirilebilir.

Üye Hizmet Paketleri Modülü:
Değişik tarihlerde uygulanacak olan hizmet programları ve kampanyalardaki hizmet paketlerinin yaratılarak müşteri verimliliğinin arttırılması yönetimini destekler. Bu bölümde geçen zaman içinde müşterilerin özellikle belli tarihlere göre tercih ettikleri hizmetlerinin raporları alınarak, yeni hizmet paketlerinin oluşturulmasını ve satış verimliliğinin artmasını destekler.

Ortalama Hizmet Modülü:
İşletmenin üyelik satışlarında kaç adet üyelik ve kaç gün süreli üyelik sattığının tarihler arası maliyeti, liste fiyatı ve satış fiyatı raporudur.

Oda doluluk – Anlık doluluk Modülü:
İşletmenin hizmet verdiği alanlarda, kabinlerde, salon ve benzeri yerlerde tarihler arası tüm hizmet verilen birimlerin doluluk oranlarını ve anlık doluluk oranlarının alınmış olduğu istatistiki rapor modülüdür.

Özel günler modülü:
*Üyelerin özel günlerini, üyelere yönelik özel kampanya veya promosyonların ve duyuruların mail yolu ile iletilmesi ve bununla ilgili raporların alındığı bölümdür.
*Personelin özel günlerini ve personele yönelik duyuruların mail yolu ile iletilmesi ve bununla ilgili raporların alındığı bölümdür.

Maliyet – Kar Analiz modülü:
İşletmenin hizmet vermiş olduğu tüm birimlerde; Personel, Üye, Ürün maliyeti ve karının tarihler arası alınan istatistik ve rapor modülüdür.

Ürün satış modülü:
İşletmenin (Genel satış, Personele göre detaylı ve özet satışının) tarihler arası alınan rapor modülüdür.

Anımsatıcı Modülü:
Üyelerle ilgili çeşitli bilgilerin belirli zaman dilimlerinde (doğum günü, üyelik bitim tarihleri , üyelerin üyelik aidatlarının ödenip ödenmediği vb. bilgilerin ) hatırlatılmış olduğu modüldür.

Satışa Yönelik İstatistiki Raporlar:
Üyelerin özelliklerine göre (Öğrenim,Yaş, İlçe, Semt, Sosyal) ve diğer statülerine göre alınan istatistiki rapor modülüdür.

İstatistik ve Analizler :
Tarihler arası personel ve müşteriler hakkında çeşitli kriterlere göre analizler yaparak elde edilen sonuçları ayrıntılı raporlara dönüştürüp katma değer sağlayıp verimlilik gösteren uygulama noktalarının tespit edilmesini sağlar.

Doktor Konsültasyon ve Üye Bilgileri Modülü:
Üyelerin Club üyelik hizmetlerini almadan önce sağlık kontrolünden geçerek bilgilerinin depolandığı bölümdür. Buradaki Üye sağlık bilgilerine göre hizmetlerinde yönlendirmeye gidilmektedir.

Vitamin Bar İçecek Takibi :
içinde üyelere satılan içeceklerin üye hesaplarına işlenerek takibinin yapıldığı bölümdür.