OPex HOTEL & CRM | Operasyon ve İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı

HOTEL OPERATION & CRM MANAGER

Operasyon & CRM Takip Yönetimi

Otel içinde departmanlar arası iletişimi, misafir bildirimleri ve teknik arızaların dijital platformda takip edildiği; arşivlenerek analiz ve raporlarla operasyon yönetimine karar destek sistemi sağlayan CRM odaklı yazılım uygulamasıdır.

İstekler sisteme girilirken; iş kimin tarafından bildirildi, lokasyonu, işin türü, yapacak departman ve kişi, yapılacak işin açıklaması girilir.

Gelen bildirimler 3 başlık altında takip edilir:

 1. Misafir bildirimleri,
 2. Departman bildirimleri ve Departmanlar arası yazışma,
 3. Yönetim bildirimleri.

Misafir İlişkileri Operasyon Yönetimi ( ISO 10002 – CRM)

 • Misafir istek ve önerileri, “ISO 10002 Misafir Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi” standartlarında, elektronik ortamda takip edilir. Misafir istek ve önerilerine hızlı geri dönüşte bulunarak memnuniyet seviyesini artırır.
 • Misafir ilişkileri yönetim modülü sayesinde misafir görüş, öneri ve şikâyetlerinin sisteme girilmesi, raporlanması, analiz edilmesi gerekirse bir iş isteği olarak takibe alınmasını sağlar.
 • İstek ve şikâyetleri gruplandırıp, iş takibi operasyon sürecine dâhil ederek misafir ilişkilerinde verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar.
 • Misafir ilişkileri CRM yönetiminin temel unsuru olan, misafirin özel istek ve tercihleri (yaş günü, sevdiği çiçek, evlilik yıldönümü, yastık tercihi, sevdiği içki vb.) sisteme işlenerek repeat misafir takiplerinde büyük avantaj sağlar.
 • Bu bilgileri sorgulama ve analizlerin yapılması sonucunda memnuniyet katsayısında artış sağlanmaktadır.

Arıza ve Teknik işlemler Takibi

 • Tamamlanan iş; bildiren ve sorumlu departman ekranlarında işaretlenerek devre dışı kalır.
 • Departman ekranlarında sadece tamamlanmamış, bekleyen işler görünmektedir. Bu sayede kişiler yapılması gereken işlere odaklanarak iş ve zaman kazanılmaktadır.
 • Sisteme girilen arıza kaydı ile teknik personelin performansı, en sık arızalanan blok, kat, oda, cihaz bilgileri hakkında detaylı istatistikler sunarak yönetimi sürekli bilgilendirir.
 • Bildirilen arızaya bakabilecek o konuda uzman teknik servis personelini tespit edebilme.
 • İş verilen teknik personelin elinde başka bitmemiş işi olup olmadığını kontrol etme.
 • Arıza iyileştirmesine bakacak kişiyi, ne zaman başladığını ve ne zaman bitirdiğini görebilme.
 • Arızanın kim tarafından ve ne zaman girildiğini görebilme.
 • Kullanılan malzemeler hakkında detaylı istatistik ve rapor verebilme.
 • Teknik personel görev dağılım listesi ve performans alabilme.
 • Kaç adet sorun bildirilmiş? Hangi konularda?
 • Sorunları kimler bildirmiş? Kimler tamamlamış?
 • Sorunların ortalama tamamlanma süreleri nedir?
 • Sisteme bilgilerin girilmesi ile her türlü analiz ve yorumun yapılabileceği, sorgulamalar ile anlamlı sonuçlar verecek bir karar destek sistemi oluşur. İş takibi için gerekli olan süreçler ve departmanların verimliliği takip edilir.
 • Bildirilen iş, ilgili departmanın ekranına yönlendirilir. Orada bulunan sorumlu kişi kendisi yaparak ya da yapması gereken kişileri yönlendirerek işin tamamlanmasını sağlar. İş tamamlandığında sisteme girilerek sonuç bildiriminde bulunulur.