PEDex HOTEL | PDS 360 Yazılımı Personel Performans Değerlendirme Programı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YAZILIMI 360 PDS

 • İşletmemizde neyi ölçmeliyiz ?
 • İyileştirmemiz gereken süreçler nelerdir ?
 • Kaynaklarımızı öncelikle yönlendirmemiz gereken alanlar nelerdir ?
 • Çalışanların motivasyon derecesi nedir ?
 • Acaba daha iyiye gittik mi ?

Bu soruları soruyorsanız, cevaplarını yüksek kaliteli ölçüm sistemleri ile tasarlanmış ve arşivlenen PDS 360 Personel Performans Değerlendirme Sistemi yazılımında bulabilirsiniz…

PDS 360 Performans Değerlendirme Yazılımı Amacı?

Performans değerlendirme, organizasyonel etkinliğin ölçülmesinde öncelikle ihtiyaç duyulan süreçlerin başında yer alır. Etkinlik ve yaratıcılık hedefleri ile çalışanların yaptıklarının birleştirilmesinde aracıdır. Bu görevi çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini içeren çalışma davranışlarını değerlendirerek yerine getirir. Performans değerlendirme sistemi organizasyon içinde çok yönlü iletişimi tesis ederek kişisel gelişimi sağlar, örgütsel gelişime katkıda bulunur.

Performans Yönetim Sistemi iki değerlendirmeyi kapsar:

 1. Geçmiş performansın hedeflerle mukayeseli olarak değerlendirilmesi,
 2. Geleceğe yönelik potansiyel performansın belirlenmesi.

PDS sistemde mevcut potansiyel performansın belirlenmesi en az geçmiş performans değerlendirmesi kadar önem verilmiştir. Bu yaklaşım ile çalışanlarınızın gerçekleştirdiği performansın ötesinde, gerçekleştirebileceği performans hakkında bilgi sahibi olma avantajını yakalarsınız.

Neden PDS Performans Değerlendirme Sistemi Yazılımı?

 • Çalışanların yetkinlikleri (temel, yönetsel ve liderlik yetkinlikleri) konusunda fikir sahibi olmak,
 • Organizasyon içinde gerçekleştirmek istediklerinizin anlaşılma derecesini görebilmek,
 • Kaynakların kullanılma etkinliğini analitik olarak ortaya çıkarabilmek,
 • Gerçek olaylara dayanan kararlar verebilmek,
 • Organizasyona bir bütün olarak bakabilmek,
 • Organizasyondaki vizyon ve misyon paylaşımının seviyesini görebilmek,
 • Hedeflere ulaşmada süreçleri sorgulamak,
 • Çalışanların organizasyon içinde yarattıkları katma değeri mukayeseli olarak incelemek,
 • Bireysel ve örgütsel eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,
 • Organizasyonun gelişme eğilimini sürekli olarak yukarıda tutabilmek,
 • Belirgin davranışları motive edebilmek,
 • Aynı yapı içindeki bireysel veya örgütsel algılama farklılıklarını tespit etmek,
 • Olumlu sonuçları tespit etmek ve kutlamak.

PDS, Performans değerlendirme sistemi, organizasyonun hedeflerinin tanımlanması ve bu sürecin çalışanlara neler sağlayabileceğini göstermesi açısından son derece önemlidir.

PDS, dikkatli iş analizleri yaptırarak sistemin dinamiklerini ve temel hedeflerinin belirlenmesini gerçekleştirir.

PDS, Kurumsal hedeflerin açık olarak ortaya konulmasını sağlamakla kalmaz, organizasyonun çeşitli kademeleri arasındaki iletişimi de kolaylaştırır.

İşletmelerde herkes tarafından onaylanan bir performans değerlendirme sistemi oluşturamamış organizasyonların, sürekli iyileşmeyi temin etmesi ve bunu kurumsallaştırması kuşkusuz beklenemez.

PDS Performans Değerlendirme Sistemi Avantajları?

Herhangi bir seviyedeki çalışana yönelik performansı belirlerken onun merkezinde kendisinin olduğu, 360 derece ilişkiler grubunun görüşü alınarak performans havuzu oluşturulur. Böylece performansa yönelik bakışı 360 dereceye çıkarmak amaçlanmaktadır. PDS yapısında bu yaklaşımla performans mimarisinin oluşturulmasının avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Çalışanların performansının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü bir geri besleme sağlar,
 • Çalışanlar ile müşteriler arasındaki iletişim seviyesi hakkında bilgi verir.
 • İşletmeyle kişisel ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda zemin hazırlar,
 • Çok sayıda değerlendiriciye imkân verir, bir kişinin duygusallığı önlenir,
 • Çalışanların yaptıkları işin çevredekiler tarafından nasıl algılandığının görülmesini sağlar,
 • Amirler çalışanların kabiliyetleri ve yeterlilikleri hakkında daha geniş bilgi sahibi olurlar,
 • İşe göre çalışanın yerine, çalışana göre işin yaratılmasına hizmet ederler.

PDS 360 derece değerlendirme uygulaması kullanılan işletmelerde, 8 temel yetenek alanında personelin performansının çok yönlü olarak izlenmesini sağlar. Bu alanlar:

 • İletişim,
 • Liderlik,
 • Değişimlere Uyabilirlik,
 • İnsanlarla İlişkiler,
 • Görevin Yönetimi,
 • Üretim ve İş Sonuçları,
 • Başkalarının Yetiştirilmesi,
 • Personelin Geliştirilmesi.