Spa Manager

SPA MANAGER | SPA Yönetimi ve Üye Takip Yazılımı

Personel Takibi ve Hizmet Puanı Değerlendirme:

Çalışanların tüm özlük bilgilerinin takip edildiği, personelin çalışma zaman planlamalarını yapan bölümdür. Bu bölümde tüm personeline verdikleri hizmet grupları ve hizmet başına bir “puan” tanımlanır. Yönetim Yazılımı; personelin verdiği hizmet başına aldığı puanları toplayarak, hizmetlerin bu puan toplamlarına göre tüm personele adaletli dağılmasını otomatik olarak gerçekleştirir. Puan toplama sistemine göre her personel için performans değerlendirmesi yapılabilir. Buradan çıkan sonuçları analiz ederek verimlilik planlaması sağlayan modüldür.

Personel Hizmet Saatleri Randevu Dağılımı:

Hizmet personellerinin verecekleri hizmetleri; PUANLAMA sistemi ile boş saatlere göre dağılmasını otomatik takip eden bölümdür. Ayrıca hizmet personelinin izin günlerine göre otomatik takibini yaparak randevuların düzenli verilmesini sağlar. Günlük HİZMET RANDEVU TAKVİMİ’ni saatlere göre oluşturarak; personel ve hizmet odalarının takvim üzerinde isimlerinin görülmesini sağlayarak hatasız randevu takibini oluşturur.

Hizmet Kabinleri Planlama:

Hizmet odalarının veya diğer bölümlerin, müşteriye rezervasyon yaparken hızlı ve hatasız yönetilmesinde kullanılmaktadır. Kaç adet hizmet odasında aynı anda kaç personelin hizmet verebileceğini sistem otomatik ayarlayarak, hizmet randevularını yöneterek planlar. Randevuları planlanmış hizmet odaları ve personelleri aynı anda TABLO biçiminde göstererek büyük kolaylık sağlar.

Hizmet Paketi Oluşturma:

Verilen hizmetleri isteğe göre paketleri olarak bir araya getirip fiyat ayarlamaları yapılarak tanımlanmasını sağlar. Müşterilere ekonomik ve planlı olarak günlere bölünmüş hizmetlerin verilmesini otomatik sağlayan rezervasyon çözümdür.

Personel ve Hizmet Birleştirme:

Rezervasyon alma işlemleri sırasında personel-kabin-hizmet birleştirme işlemi otomatik olarak yapılabilir. Bazı hizmetler, aynı personel tarafından ve aynı kabin içinde toplam saatleri birleştirilerek ve çok daha kısa sürede bitecek rezervasyon planlaması uygulanmaktadır. Bu işlem; rezervasyon tablosunda hizmet personeli ve hizmet kabini tasarrufu sağlayıp, minimum zamana maksimum hizmet rezervasyon planlaması gerçekleştirmektedir.

Stok, Kabin Sarf ve Kozmetik Ürün Satış Takibi :

Hizmetler sırasında, kabinlerde sarf malzemesi olarak kullanılan ürünlerin yapılan işlemler sırasında parçalar halinde (ml, cc, gr, adet vb.) stoktan otomatik düşerek kabin hizmeti sarf takibini yapar. Ayrıca stoktaki kozmetik ürünlerin müşterilere direkt satış takibini kontrol eder. Sarf veya kozmetik ürün girişleri ve satış çıkışları barkod okuyucu ile otomatik işlem yapılarak, resepsiyonun zaman kaybını ve hataları azaltır. Stoktaki ürünlerin sağlıklı takibinin yapılması, kontrolü arttırarak maliyetleri azaltır.

Personel Maaş ve Prim Takibi :

Personelin; maaş, prim veya maaş + prim hesaplamalarını otomatik yapan bölümdür. Müşteri rezervasyon işlemleri sırasında hizmeti verecek personeli sistem otomatik veya manuel belirler. Hizmeti verdikten sonra personelin primi otomatik olarak hesaplanır.

Cari Hesap, Kasa İşlemleri:

Müşteri tahsilatlarını, genel giderleri ve personelin maaş–prim ödemelerini otomatik kasa bölümüne transfer ederek hesaplayan bölümdür. Ayrıca farklı döviz birimlerine göre çapraz kur hesaplamalarını otomatik yaparak müşteri tahsilatlarını, personel ödemelerini ve günlük kasa takiplerini yapar.

ÜYE TAKİP YÖNETİMİ

Üye Kartlı Turnike Geçiş Modülü:
Tüm üyelerin ve personelin çeşitli alanlara tanımlanmış geçiş haklarına göre kartları ile giriş–çıkış takibinin yapıldığı ve turnikelerden yapılan geçişlerle ilgili çeşitli istatistik ve raporların alındığı modül

Randevu & Rezervasyon Planlama Yönetimi:

Müşterilerine ve personelin hizmet bölümlerine göre randevuların ayarlandığı pratik kullanıma sahip “Randevu Yönetim” sistemidir. Müşterinin istediği zamana göre verilecek hizmetlerini ve personelini OTOMATİK veya MANUEL randevu planlamasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Günlük müşteri randevularının saatlere göre dağılımını tablo halinde oluşturup boş ve dolu saatlerin takibinde büyük kolaylık sağlar.

Health Club, Üye Yönetimi Modülü :

Üyelerin tüm bilgilerinin tutularak takip edildiği bölümdür. Mevcut üyelere uygulanacak “Müşteri Sadakati” kampanyaları ile yeni üyelerin kazanılmasına katma değer sağlar. Müşteri sadakati odaklı puan ve ödül yaratan fonksiyonlar eklenerek mevcut üyeler ile iletişimi güçlendirip, aday üyelere ulaşarak müşteri kazanılmasını sağlayan uygulamalar geliştirilebilir.

Üye Hizmet Paketleri Modülü:

Değişik tarihlerde uygulanacak olan hizmet programları ve kampanyalardaki hizmet paketlerinin yaratılarak müşteri verimliliğinin arttırılması yönetimini destekler. Bu bölümde geçen zaman içinde müşterilerin özellikle belli tarihlere göre tercih ettikleri hizmetlerinin raporları alınarak, yeni hizmet paketlerinin oluşturulmasını ve satış verimliliğinin artmasını destekler.

Ortalama Hizmet Modülü:

İşletmenin üyelik satışlarında kaç adet üyelik ve kaç gün süreli üyelik sattığının tarihler arası maliyeti, liste fiyatı ve satış fiyatı raporudur.

Oda doluluk – Anlık doluluk Modülü:

İşletmenin hizmet verdiği alanlarda, kabinler de, salon ve benzeri yerler de tarihler arası tüm hizmet verilen birimlerin doluluk oranlarını ve anlık doluluk oranlarının alınmış olduğu istatistik rapor modülü dür.

Özel günler modülü:

*Üyelerin özel günlerini, üyelere yönelik özel kampanya, promosyonlar ve duyuruların mail yolu ile iletilmesi ve bununla ilgili raporların alındığı bölümdür.

*Personelin özel günlerini ve personele yönelik duyuruların mail yolu ile iletilmesi ve bununla ilgili raporların alındığı bölümdür.

Maliyet – Kar Analiz modülü:

İşletmenin hizmet vermiş olduğu tüm birimlerde; Personel, Üye, Ürün maliyeti ve kârının tarihler arası alınan istatistik ve rapor modülüdür.

Ürün satış modülü:

İşletmenin (Genel satış, Personele göre detaylı ve özet satışının) tarihler arası alınan rapor modülüdür.

Anımsatıcı Modülü:

Üyelerle ilgili çeşitli bilgilerin belirli zaman dilimlerinde (doğum günü, üyelik bitim tarihleri, üyelerin üyelik aidatlarının ödenip ödenmediği vb. bilgilerin ) hatırlatılmış olduğu modüldür.

Satışa Yönelik İstatistik Raporlar:

Üyelerin özelliklerine göre (Öğrenim, Yaş, İlçe, Semt, Sosyal) ve diğer statülerine göre alınan istatistik rapor modülüdür.

İstatistik ve Analizler :

Tarihler arası personel ve müşteriler hakkında çeşitli kriterlere göre analizler yaparak, elde edilen sonuçları ayrıntılı raporlara dönüştürüp katma değer sağlayıp verimlilik gösteren uygulama noktalarının tespit edilmesini sağlar.

Doktor Konsültasyon ve Üye Bilgileri Modülü:

Üyelerin Club üyelik hizmetlerini almadan önce sağlık kontrolünden geçerek bilgilerinin depolandığı bölümdür. Buradaki üye sağlık bilgilerine göre hizmetlerinde yönlendirmeye gidilmektedir.

Vitamin Bar İçecek Takibi :

SPA içinde üyelere satılan içeceklerin üye hesaplarına işlenerek takibinin yapıldığı bölümdür.

KIOSK, REZERVASYON & SATIŞ ve INFO SİSTEMİ:
kiosklar dokunmatik ekrana sahip masa üstü ve ayaklı modeller olarak; işletmesi veya Otel içindeki alanlarda satış, rezervasyon, info amaçlı kullanılmaktadırlar.

Kiosk, Rezervasyon – Satış Sistemi :

SPA içinde verilen hizmetlerin “foto – video – text” bilgileri yüklenip dokunmatik ekranlı kiosk sistemi üzerinde anlatılarak, müşteriler veya info personeli tarafından resepsiyon haricindeki alanlarda self-servis rezervasyon veya info işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

İnfo Kiosk Sistemi :

SPA içinde verilen hizmetlerin “foto – video – text” bilgileri yüklenip dokunmatik ekranlı kiosk sistemi üzerinde anlatılıp işletmesi veya Otel içindeki çeşitli alanlara koyularak müşterilerin enformasyon almasını sağlamaktadırlar. 24 saat ve çeşitli yabancı dil seçeneklerinde info verme imkânı olduğu için satışa destek veren son derece önemli bir uygulamadır.