AMBALAJ ATIK TOPLAMA YÖNETİMİ

Mobil Çevreci Kart Amacı

Ödül Puan ile Ambalaj Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması
 • Vatandaşların cep telefonlarına yüklenecek «Çevreci Kart» mobil uygulama ile duyuru ve bildiriler göndererek Ambalaj Atıklarının evlerden toplanmasında katılımcı olmalarını arttırmayı hedeflemektedir.
 • Uygulama içerisindeki bilinçlendirme ve teşvik sistemiyle, vatandaşın evlerde ürettiği fakat biriktirmeyip çöpe attığı ambalaj atıklarını hanelerinde ayrıştırarak toplanmasını sağlamak,Atık tiplerine, bölge, kişi sayısı, miktar vb. değerlere göre toplanan sonuçlarının sistem analizini yaparak, minimum maliyet ile maksimum atık toplanması.

Mobil Çevreci Kart Saha Operasyonu

Hanelerde Ayrıştırılmış Ambalaj Atıklarını Toplama
 • Lisanslı atık toplama firması çalışanları tarafından, sokaklardaki belli toplama noktalarından ya da evlerin kapısından toplama sistemiyle, vatandaşların cep telefonlarına yüklenen Çevreci Kart Mobil Uygulaması üzerinden yakınlık haber bildirimi göndererek sağlıklı iletişim ile sağlamaktadır.
 • Vatandaşların ayrıştırdığı ambalaj atıklarını, lisanslı atık toplama firması çalışanları tartarak alacak ve önceden belirlenmiş olan atık cinsi/birim fiyatlarına oranla vatandaşın «Çevreci Kart» Mobil uygulamasına QR Kod sistemini kullanarak Para Puan yükleyecektir.

 

 

   Mobil Çevreci Kart Çözümü

 Hanede Ayrıştırılmış atık ile aile ekonomisine katkı
 • Evlerde ayrıştırılmış atık toplama alışkanlığını kazandırmak için, cep telefonlarında uygulanan Ödül Para Puan sisteminin hayata geçirilmesi
 • Toplanan Para Puanların kullanımını sağlamak için marketlerle, kırtasiyelerle, su ve ekmek alma noktalarıyla, sinemalarla, akbil dolum merkezleriyle, kafe ve restoranlarla anlaşmalar sağlamak,
 • Vatandaşın toplamış olduğu para puanları sahada kıymetlendirerek, ambalaj atığı toplama bilinç seviyesini yüksek tutmak.

   Mobil Çevreci Kart Önlemleri

Daha Detaylı Tedbir, Daha Sağlıklı Sistem
 • Dara ölçümleri ve araç plakası-çalışan entegrasyonu ile yasa dışı puan dağıtımının kontrollerini sağlamak,
 • Hangi vatandaşa, ne zaman, ne kadar ve hangi tür atık karşılığında ne kadar para puan dağıtıldığının kontrollerini sağlamak ve faaliyet raporlarının ayrıntılı hazırlamasını desteklemek,
 • Uydu takip sistemi sayesinde harita üzerinde yapılacak yol haritası planları ile karbon salınımını azaltmak.

   Mobil Çevreci Kart, Vatandaş Anket Sistemi

 • Mobil «Çevreci Kart» uygulaması üzerinden istenen dönemlerde Vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek Anket Soruları ile anlık memnuniyet değerlendirmeleri ve kamuoyu  değerlendirmesi  yapılır,
 • Belediye hizmetleri ve birimleri hakkında Tek Soruluk Anket gönderip anlık memnuniyet sonuçları alınabilir,
 • Anket sonuçları doğrultusunda oluşan istatistik raporları; yönetim stratejisi ile ilgili önemli ve etkin kararlar alınmasını sağlar.

  Şikayet ve Öneri Takibi, BEYAZ MASA

 • Mobil «Çevreci Kart» yazılımı üzerinde bulunan BEYAZ MASA bölümünden, Vatandaşlar her türlü Şikayet ve Dilek – Önerilerini Belediye içindeki ve ilgili departmanlara anında direkt ulaştırmalarını sağlar.
 • Şikayet ve Öneri-Dilek bildirimlerine karşılık , ilgili departmanların yaptığı çalışmaların sonuçları, geri dönüş olarak Vatandaşlara anında ulaştırabilir.
 • Şikayet ve Önerilerin ilgili departmanlara geliş adetleri, sonuçlandırılmaları ve süreçleri gibi İstatistik ve Analiz verileri alınarak, Belediye yönetimine karar destek sistemi avantajı sağlar.

   Mobil Çevreci Kart, On-Line Eğitim Akademi

 • Evlerde ve iş yerlerinde türlerine göre ayrıştırıp, atık toplama alışkanlığı kazandırmak için Mobil «Çevreci Kart» yazılımı üzerinden interaktif (Video-Foto-Text) On-Line Eğitim verilecektir.
 • Bu bölümde oluşturulan interaktif eğitimlerin sonrasında, test sınavları yapılarak Atık Toplama ve Çevre Bilincini sürdürülebilir olmasını sağlanır.
 • Atık toplama bilincini Vatandaşlarda oluşturup On-Line Eğitim katkılarıyla Ayrıştırılmış atık toplanmasını, atık toplama ödüllendirme sistemine dahil ederek teşvik edilmesi sağlanır.

  Mobil Çevreci Kart Hedefi

Sonuç; Karbon Ayak İzi Hesaplanması
 • Ev hanesinde ayrıştırma ile daha fazla ambalaj atığı geri dönüşümü, ekonomiye ve doğaya kazandırılması,
 • Vatandaşların ayrıştırmaya özendirilmesiyle, mevcut atık toplama tonajlarının minimum %50 artması,
 • Karbon salınımının azaltılması,
 • Yapılan ambalaj atığı toplama saha operasyonu sonucunda KARBON AYAK İZİ hesaplaması.