Operasyon, İş Süreçleri & Operasyon Yönetimi

 • Otel içinde DEPARTMAN bazlı yapılması istenen işlerin süreçleri ve arızalar sisteme tanımlanır.
 • İş Süreçleri sisteme girilirken; iş kimin tarafından bildirildi, lokasyonu, işin türü, yapacak departman-kişi, yapılacak işin açıklaması, sonuç kapatılması girilir.

Operasyon ve İş Süreçleri bildirimleri 3’ e ayrılır ;

 1. Misafir bildirimleri ve alışkanlıkları (CRM),
 2. Departmanların bildirimleri ve Departmanlar arası yazışma,
 3. Yönetim bildirimleri .
 • Bildirilen iş, ilgili departmanın ekranına yönlendirilir. Orada bulunan sorumlu kişi kendisi yaparak ya da yapması gereken kişileri yönlendirerek işin tamamlanmasını sağlar. İş tamamlandığında sisteme girilerek sonuç bildiriminde bulunulur.
 • Tamamlanan iş; bildiren ve sorumlu departman ekranlarında işaretlenerek devre dışı kalır. Departman ekranlarında sadece tamamlanmamış bekleyen işler görünmektedir. Bu sayede kişiler yapılması gereken işlere odaklanarak iş ve zaman kazanılmaktadır.
 • Sisteme girilen arıza kaydı ile teknik personelin performansı, en sık arızalanan blok, kat, oda, cihaz bilgileri hakkında detaylı istatistikler sunarak yönetimi sürekli bilgilendirir.
 • Bildirilen arızaya bakabilecek o konuda uzman teknik servis personelini tespit edebilme.
 • İs verilen teknik personelin elinde başka bitmemiş işi olup olmadığını kontrol etme.
 • Arıza tamirine bakacak kişiyi ve ne zaman başladığını ne zaman bitirdiğini görebilme,
 • Çağrının kim tarafından ve ne zaman girildiğini görebilme,
 • Kullanılan malzemeler hakkında detaylı istatistik ve rapor verebilme.
 • Personel görev dağılım listesine göre performans alabilme.
 • En çok arızalanan blok, kat ve odaların tespiti.
 • Kaç adet sorun bildirilmiş? Hangi konularda?
 • Sorunları kimler bildirmiş? Kimler tamamlamış?
 • Sorunların ortalama tamamlanma süreleri nedir? 
 • Sisteme bilgilerin girilmesi ile her türlü analiz ve yorumun yapılabileceği, sorgulamalar ile anlamlı sonuçlar verecek bir karar destek sistemi oluşur. İş takibi için gerekli olan süreçler ve departmanların verimliliği takip edilir.