Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hijyen Genelgesi

Konu : Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci
GENELGE 2020/6

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Yeni
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında,
kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.

Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin
sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinde, aşağıda belirtilen
önlemlerin alınması ve sürekliliğini sağlanması gerekmektedir.

GENEL İKELER VE BİLDİRİMİ

Turizm işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları
tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulur.

İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir
protokol hazırlanır, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilir, uygulamada karşılaşılan
sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan
tedbirler dikkate alınarak güncellenir. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren
müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanır. Ayrıca, genel kullanım
alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanır.

Misafir kabulünde COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme
yapılır, ayrıca tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde
uygulanan/uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme
yapılır. Sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.

Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde, yetkililere haber
verilir, sağlık kuruluşu tarafından hasta devir alınıncaya kadar izole edilir, hizmetleri güvenlik
tedbiri alınmış personelce sağlanır, COVID-19 teşhisi konmuş ise konaklamanın sona
ermesinden sonra müşteri odası standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilir ve
havalandırılması sağlanır.

MİSAFİR KABULÜ

Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir
kabulü yapar.

Misafirler tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları,
dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkânı ile karşılanır. Talep edilmesi
halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman
bulundurulur.

Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının,
COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilir.
Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır.

GENEL KULLANIM ALANLARI

Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer
işaretleri ve yazılı bilgilendirme yapılır.

Yemek salonları, toplantı salonu, pasta solonu, çok amaçlı salon, konferans salonu,
lobi, resepsiyon alanı, oturma salonu, oyun salonu, gösteri salonu, eğlence, animasyon
alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme-içme
düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong gurupları dahil tüm
genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir, sosyal mesafeye
ilişkin gerekli önlemler alınır, işaretlemeler yapılır ve plana uygun kapasiteden fazla misafir
kabul edilmez.

Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal
kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmaz.

Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun
bahçesi-alanı gibi üniteler hizmete açılmaz.

Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, ayrıca geniş
genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulur.
Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenir,
düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulur.

Jimnastik salonu, spor salonu gibi ünitelerin hizmete açılması halinde güvenli
kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanır, aynı anda kullanacak kişi
sayısı ve süresi sınırlandırılır, her kullanımdan sonra standartlara uygun hijyen malzemesi ile
kullanım alanları ve ekipmanların temizliği sağlanır. Bu mahallerde sabun, şampuan, duş jeli
gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulur.

Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası
bulunmayan tesislerde hizmete açılmaz.

Plaj-havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir
kullanıma sunulur.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60
cm olacak şekilde düzenlenir. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya
ve temastan kaçınmaya özen gösterir.

Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini
engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılır, servis ise mutfak personeli
tarafından sunulur.

Genel kullanım alanlarında yer alan çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi
gibi araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı aracılığıyla servis alması sağlanır.
Yemek masaları, sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi
malzemelerin her misafir kullanımından sonra alkol bazlı ürünlerle hijyen temizliği yapılır.

Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılır.

PERSONEL

Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılır, birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19
açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınır.

Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanır.

Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları,
dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulur.

Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu
donanım (maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi) ile el dezenfeksiyon imkânı sağlanır ve
kullanımı izlenir.

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanır.

Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilir.

Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme dinlenme alanları sosyal mesafe
koşullarına uygun olarak düzenlenir, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi
düzenlemeler yapılır, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli
olarak sağlanır.

Tesis bünyesinde veya ayrı bir yerde personel lojmanı bulunması halinde, en fazla 4
kişilik odalarda konaklama sağlanır, koğuş sisteminde konaklama yapılmaz, lojmanların ve
yeme-içme ünitelerinin temizlik, hijyen ve sağlık tedbirleri misafir üniteleri için geçerli olan
koşullarda sağlanır, bu ünitelere personel olmayan kişilerin erişimine izin verilmez.
Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım, vb) tesise geçici olarak kabul edilen kişilerin
temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması izlenir.
Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu ekipman kullanarak
işlemlerini yapmaları sağlanır.

Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması
sağlanır.

GENEL TEMİZLİK VE BAKIM

Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun dezenfeksiyon
malzemeleri ile ve uygun sıklıkta yapılır, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulur.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları,
kapı kolları sık sık temizlenir, dezenfekte edilir ve izlenebilirlik kayıtları tutulur. Devamlı sıvı
sabun bulundurulur.

Havalandırma ve klima sisteminin ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi diğer araç, gereç,
malzeme, donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanlarının sterilizasyonu sağlanır.

Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon
kumandası, telefon, havlu kartı, oda kartı veya anahtarı, odalarda yer alan su ısıtıcıları, gibi
elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık dezenfektanla temizliği yapılır ve izlenebilirlik
kayıtları tutulur.

Müşteri odaları, odalarda elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcısı,
kapı-pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte özelliği
olan ürünlerle temizlenir. Odalarda mümkün olduğunca tek kullanımlık buklet malzemeleri ve
bilgilendirme formları kullanımı sağlanır.

Misafir yatak odası temizliği maske takan personel tarafından, her müşteri odası için
tek kullanımlık eldiven kullanılarak yapılır. Covid-19 teşhisi konan müşteri veya personel
odasının havlu, nevresim, yastık ve çarşafları ayrı toplanır ve ayrı yıkanması sağlanır.
Kapalı mahallerin sıklıkla doğal havalandırması sağlanır. Klimaların / havalandırma
sistemlerinin filtreleri sık sık değiştirilir.

Personel kullanım alanlarına ve müşteri genel kullanım alanlarına gri renkli kapaklı
atık kutuları konulur, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için olduğu
belirtilir, bu atıklar bertaraf sırasında diğer atıklarla birleştirilmez.

Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın,
tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanır.

Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen
bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman
bulundurulur. Mutfak alanlarına görevli olmayan personel giremez.

Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı olarak saklanır. Çapraz bulaşmayı
önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden
ayrı yerlerde muhafaza edilir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmez.

Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanır,
ellerini düzenli olarak yıkar ve dezenfekte eder.

Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili
görsel/yazılı bilgilendirme yapılır.

Tesisin tamamında (barlar, snack barlar dâhil) servis malzemeleri bulaşık makinasında
yıkanır.

Havuz suyunun, havuz ve plaj çevresinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde sağlanır.

Klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında tutulur.

Periyodik ölçümlerin izlenebilirlik kayıtları tutulur.

Bu genelge sürece bağlı olarak zaman içerisinde güncellenecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Dağıtım:
81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Türkiye Otelciler Federasyonuna
Türkiye Otelciler Birliğine
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine


Salgın sonrası ana başlıklarımız olan “sosyal mesafe”, “temassız iletişim” ve hijyen genelgesi ile 132 maddelik kriterde yer alan birçok önlemin hayata geçirilmesinde, periyodik takibinde MOBex Otel Mobil Uygulama Çözümümüz en büyük yardımcınız olacak. Detaylı bilgi için tıklayın.