Hotel TV Yönetimi

  • Hotel ROOMex İşletme hakkında bilgi veren ve yönlendiren, hizmetlerin tanıtımını sağlayan, müşteri odaklı bir INFO TV uygulama yönetim yazılımıdır.
  • Hotel Info Room TV Yönetim Yazılımı “tesise ait bilgilerin (foto, video, slide, text ) aktif edilmesi” için oda TV lere yayın gönderilmesini yönetir ve uyarlar.
  • Receiver Cabinetlere entegre edilen Set-Top Box(player) ünitesi ve özel yazılımı ile info TV yayınlarını 7/24 kesintisiz yönlendirir. Server + Client yapısında çalıştığı için ağ veya network problemi yaşandığında ekranlarda görüntü sonlanmaz. Set Top Box ünitesi üzerinde local da çalışan en son görüntü ağ bağlantısı kuruluna kadar yayına devam eder.
  • Receiver yönetim odasına konumlanan Set-Top Box (player) info kanal yayın ünitelerine IP adresleri verilerek; istenilen saatlerde , istediğiniz info kanalının yayın gönderdiği TV lere, video-foto-slide-text yayını gönderme imkanı sağlamaktadır.
  • İşletmeye ait tanıtım ve info bilgilerin giriş işlemleri, kullanımı çok kolay olan Info Room TV yazılımı üzerinden uygulanmaktadır.
  • Info Room TV Yazılımı; bilgi girişi için ekran görüntülerini  tasarlamak üzere hazırlanmış paket yazılım olarak, eğitimi verilerek teslim edilmektedir.